(38423500-38480878) 051  -  Info [at] pasargad724.com

بیمه نامه حوادث

با رشد صنعتی جوامع، احتمال وقوع حوادث بیرونی نیز برای انسان زیاد شده است.ما هیچگاه نمیتوانیم از رخ ندادن یک واقعه ناگوار برای خود مطمئن باشیم.حتی زمانیکه تمام اصول احتیاطی و ایمنی را بررسی و اجرا نموده ایم با حوادثی روبرو می شویم که منجر به فوت،نقص عضو و یا ازکارفتادگی دائم یا موقت ما می شود.
نوع خطر و حوادث ایجاد شده در مشاغل گوناگون متغیر است. بدون تردید ریسک ایجاد شده برای یک کشاورز تلاشگر در مزرعه با ریسک ایجاد شده برای یک کارگر شاغل در معدن و یا دندانپزشک شاغل در مطب و یا حتی یک ورزشکار حرفه ای متفاوت است.
اما یکسری خطرات بصورت عمومی برای همه انسانها به یک نسبت وجود دارد.همه آنانیکه رانندگی می کنند و یا به فعالیتهای روزمره ای مانند دوچرخه سواری،پیاده روی و یا حتی کار در منزل خود مشغولند، به یک نسبت در معرض خطر قرار دارند.
برق گرفتگی،سقوط از ارتفاع،بریدگی اعضاء بدن،تصادف،مسومیت و صدها حادثه دیگر را می توان با تهیه بیمه نامه حوادث تحت پوشش بیمه قرارداد.
هر امر ناگهانی که بدون قصد و اراده فرد ایجاد شده و ناشی از یک امر خارجی باشد را می توان در بیمه نامه حوادث پوشش داد.


انواع بیمه های حوادث :


بیمه حوادث :

در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یكسال تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از كم خطرترین تا خطرناكترین شغل تعیین می گردد.

بیمه حوادث گروهی :

در این نوع بیمــه كه برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشــد كه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)
  2. بیمه حوادث شغلی
  3. بیمه حوادث تحصیلی
  4. بیمه حوادث ورزشی
  5. بیمه حوادث ماموریت
  6. بیمه حوادث توریستی، مسافرتی

انواع ریسكها در بیمه حوادث :‌


الف – فوت بیمه شده :‌

در صورتی كه بیمه شده بر اثر وقوع یكی از خطرهای مشمول بیمه فوت كند بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه مقطوع پیش بینی شده در بیمه نامه است .

ب – نقص عضو و از كار افتادگی دایم كلی : (‌صد در صد سرمایه بیمه پرداخت می شود )‌

در مواردی كه بر اثر حادثه عضوی از اعضای بدن بیمه شده قطع شود و یا قادر به انجام دادن وظایف طبیعی خود نباشد نقص عضو یا از كارافتادگی دایم به شمار می رود . ولی اظهار نظر پزشك كارشناس و تعیین درجه نقص عضو و از كار افتادگی دایم ضروری است از كارافتادگی دایم شامل مواردی است كه در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث آمده است .

پ – از كارافتادگی دائم جزئی : موارد آن در آیین نامه شماره ۲۳ ذكر شد ( درصدی از سرمایه )

ت – از كارافتادگی موقت :‌

در صورتی كه بیمه شده مصدوم برای مدتی قادر به انجام كار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از كسب درآمد و معاش محروم شود بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشك كارشناس یا اظهار نظر مقامهای پزشكی قانونیمبلغ غرامت روزانه یاهفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت تعیین و توافق شده به مصدوم می پردازد . این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو ، بطور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه تعیین می شود . ولی به هر حال چون ریسك تبعی و تأمین اضافی است بیمه شدن آن موكول به قبول بیمه فوت و نقص عضو یا یكی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود .

ث – جبران هزینه های پزشكی :

این ریسك تبعی بطور معمول ضمن بیمه نامه حوادث تا میزان معینی مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد . تأمین و تعهد بیمه گر در برگیرنده جبران هزینه های پزشكی و جراحی و دارویی و بستری شدن در بیمارستان تا مبلغ بیمه شده است . بنابراین در صورتی كه مبلغ مورد تعهد بیمه گر مثلاً پانصد هزار ریال باشد و هزینه های درمانی ناشی از صدمه بدنی سی صد هزار ریال باشد ،‌بیمه گر مبلغ سی صد هزار ریال را می پردازد .

خطرات بیمه شده :

تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه ، شامل تحقق خطر(حادثه) موضوع ماده ۸ این بیمه نامه می باشد.

  1. غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید.
  2. ابتلا به هاری ، كزاز و سیاه زخم .
  3. دفاع مشروع بیمه شده .
  4. اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

مزایای بیمه حوادث پاسارگاد

دریافت هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه

در صورت وقوع هر نوع حادثه ای هزینه های پزشکی آن حادثه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه به بیمه شده پرداخت میگردد.

عدم محدودیت در مکان های وقوع حادثه

هیچ محدودیتی در این بیمه نامه از نظر مکان های تحت پوشش مانند : محل کار ، خانه ، اماکن تفریحی و ... وجود ندارد.

دریافت غرامت نقص عضو و دیه حادثه

در صورت بروز نقص عضو و یا فوت در اثر حادثه ، دیه حادثه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه به وراث قانونی تعیین شده توسط بیمه شده ، پرداخت میگردد.

تحت پوشش قرار گرفتن در 24 ساعت شبانه روز

در تمامی ساعات و اوقات شبانه روز در حال انجام هر کاری که باشیم ، باز هم تحت پوشش تمامی خدمات بیمه نامه خود هستیم.

عدم محدودیت در انتخاب مراکز درمانی

دیگر مراکز درمانی محدود جهت مراجعه ما وجود ندارند. بدون محدودیت میتوانیم از خدمات نزدیک ترین یا بهترین مرکز درمانی مورد نظرمان استفاده کنیم.

عدم محدودیت در تعدد پرداخت ها

ناگر در طول مدت زمان بیمه نامه ، چندین بار ، بابت حوادث متفاوت بخواهیم از کمک هزینه ی پزشکی خودمان استفاده کنیم ، تا سقف مندرج در بیمه نامه قابل دریافت خواهد بود.