بیمه پاسارگاد 5001

شرکت خدمات بیمه ای فرزانگان آپادانا به عنوان نخستین نماینده حقوقی بیمه پاسارگاد در ایران در اسفند ماه سال 1387 با شماره 35176 در اداره ثبت شرکتهای مشهد ثبت شد و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه پاسارگاد اخذ نمود. ایجاد اشتغال مولد، ارتقاء سطح فروش، توسعه شبکه فروش، ارتقاء سامانه های مجازی و it، جلب رضایت مشتریان و پاسخگویی صریح و سریع به انسانها و موسساتی که به ما اعتماد کرده اند و ابتکار در ارائه طرحهای جدید بیمه ای متناسب با شأن و جایگاه فعالان اقتصادی این سرزمین، سرلوحه فعالیت حرفه ای ما بوده است. فراز و نشیب های اجتماعی و اقتصادی کشور، بسیاری از هم وطنانمان را مجبور ساخته است تا به فکر ایجاد جایگاهی امن برای آینده خود و فرزندانشان باشند و بیمه جایگاهی است امن در سراسر دنیا. لذا معتقدیم صنعت بیمه در ایران میتواند به استاندارسازی رفتارهای مخاطره آمیز اقتصادی یاری رساند.

خدمات بیمه ای

  • بیمه مهندسی

  • بیمه آتش سوزی

  • بیمه باربری

  • بیمه زندگی

  • بیمه تکمیل درمان

  • بیمه حوادث

  • بیمه مسئولیت

  • بیمه خودرو

همکاران/مشتریان ما

توضیحات درباره همکاران/مشتریان ما